Επικοινωνία

NEQUS BROKERS S.A.
NEKIΟΥΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 171, 171 21 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

T:  213 010 8080
F:  213 010 8089
E:  info@nequsbrokers.com

                                                

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Τ: 213 010 8000

                                                

ΤΜΗΜΑ ΖΗΜΙΩΝ

T:  213 010 8001 / 213 010 8016
F:  213 010 8019
E:  zimies@nequsbrokers.com

                                                

W: http://www.nequsbrokers.com